எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கமலா பாலசிங்கம்

திருமதி கமலா பாலசிங்கம்

Born 10/10/1953 - Death 27/11/2023 யாழ்ப்பாணம் தாவடி (Birth Place) பிரித்தானியா Milton Keynes (Lived Place)