எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராஜேந்திரன் கணபதிப்பிள்ளை

திரு இராஜேந்திரன் கணபதிப்பிள்ளை

Born 01/10/1954 - Death 28/11/2023 யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலி (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)