எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜதுரை சிவக்கொழுந்து

திருமதி இராஜதுரை சிவக்கொழுந்து

Born 28/02/1928 - Death 29/11/2023 யாழ்ப்பாணம் உரும்பிராய் (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாய் (Lived Place)