எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி குணாளன் சுலக்‌ஷனா

திருமதி குணாளன் சுலக்‌ஷனா

Born 17/08/1982 - Death 25/04/2023 யாயாழ்ப்பாணம் மண்கும்பானை (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)