எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நற்குணம் கனகமலர்

திருமதி நற்குணம் கனகமலர்

Born 22/04/1942 - Death 28/11/2023 யாழ்ப்பாணம் காரைநகர் (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)