எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தேவராணி இராசதுரை

திருமதி தேவராணி இராசதுரை

Born 01/01/1970 - Death 26/11/2023 கோண்டாவில் கிழக்கு (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)