எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சரஸ்வதி நடராஜா

திருமதி சரஸ்வதி நடராஜா

Born 30/10/1931 - Death 25/11/2023 யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)