எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தில்லையம்பலம் சசிகுமார் (குமார்)

திரு தில்லையம்பலம் சசிகுமார் (குமார்)

Born 27/02/1973 - Death 24/11/2023 யாழ்ப்பாணம் குப்பிளான் (Birth Place) சுவிஸ் Baden (Lived Place)