எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இஷந்தன் இராமலிங்கம்

திரு இஷந்தன் இராமலிங்கம்

Born 20/12/1983 - Death 29/10/2023 கிளிநொச்சி (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)