எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தனபாக்கியவதி பொன்னம்பலம்

திருமதி தனபாக்கியவதி பொன்னம்பலம்

Born 01/01/1936 - Death 10/11/2023 யாழ்ப்பாணம் கரவெட்டி (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் கரவெட்டி (Lived Place)